Menü
Blog

Yüksek Güvenlikli Güvenlik Altyapısı: Yüz Tanıma Sistemleri

A+ A-

Yüksek Güvenlikli Altyapı: Yüz Tanıma Sistemleri

Güvenlik teknolojileri ve uygulamaları kapsamındaki en sıcak başlıklardan biri olan biyometrik güvenlik altyapıları; özellikle kimlik belirleme ve geçiş kontrol amacı ile kullanılan sistemlerdir. Çeşitli kullanım ihtiyaçlarına yanıt veren biyometrik güvenlik teknolojileri arasında en çok tercih edilen ürün yüz tanıma sistemleri olarak öne çıkar. Bu noktada üst düzey farklı kullanım ihtiyaçlarına yanıt veren yüz tanıma sistemleri, bünyesinde barındırdıkları yüksek çözünürlüklü kameralar ve sensörler sayesinde yüzlerin taranması ve kayıt altına alınması esasına dayalı çalışırlar. Sensörleri sayesinde yüzün belirli kısımlarını analiz eden cihazlar, daha önce eşitlenmiş olan bir veri tabanı ile entegre kullanılırlar.

 

Yüz Tanıma Sistemleri Nasıl Çalışır?

"Yüz tanıma sistemleri nasıl çalışır" sorusuna yukarıda da yanıt verdiğimiz gibi sensör aracılığıyla cevabı verilebilir. Fakat daha detaylı bahsetmeden önce, biyometrik tanıma sistemleri için geçerli olan çalışma prensiplerinin bu altyapılar için de geçerli olduğunun altını çizmek yararlı olacaktır. Her bir insanın biyolojik olarak benzersiz bir yapıya sahip olduğu gerçeğine dayanarak çalışan bu sistemler, T bölgesi olarak da adlandırılan dolayısıyla insanı benzersiz kılan burun, göz, ağız, çene ve bu organlar arasındaki mesafeyi analiz ederler. Tüm bunların yanı sıra yüz tanıma teknolojileri, üç temel prensip dahilinde çalışırlar. Bahsi geçen çalışma prensipleri de şu şekilde detaylandırılır:

 

Yüz Analizi ve Kişiyi Tanımlama

Yüz tanıma sistemleri çalışma sürecinde öncelikli adım mevcut sensörler ve yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde yüzün tanınması işlemidir. Bu süreç dahilinde ağız yapısı, göz ve çevresi, burun ve çene uzaklıkları gibi bileşenler analiz edilerek kişi tanımlanır. Sonrasında ise mevcut veri tabanı ile karşılaştırmaların yapılması gerekir.

Veri Tabanı Karşılaştırması ve Kişiyi Doğrulama

Yüz tanıma sistemleri yapıları gereği mevcut bir veri tabanı sistemi ile entegre çalışmak durumundadırlar. Bu bağlamda, sensörler vasıtasıyla kişinin yüz analizi gerçekleştiğinde elde edilen bilgiler mevcut veri tabanı bilgileri ile eşleştirilir. Bilgilerin, veri tabanında daha önce kayıtlı olan kullanıcıların verileri ile eşleşmesi durumunda kişi doğrulama işlemi gerçekleşmiş olur.

Kişi Onaylama ve Yetkilendirmelerin Gerçekleşmesi

Yüz tanıma sistemleri; üye kontrol, personel takibi, erişim ve geçiş kontrol gibi amaçlarla kullanılan bir altyapı olarak öne çıkar. Bu bağlamda yüz tanıma altyapıları kullanım ihtiyaçları gereği birtakım yetkilendirmeler ve onay süreçleri ile çalışırlar. Yüz analizi, tanımlama ve kişiyi doğrulama işlemleri tamamlandıktan sonra eğer kişi veri tabanı ile eşleşen bir profilse kişi onaylama işlemi gerçekleşir. Kişi onay işlemi kapsamında kullanılan alana göre geçiş yetkilendirmeleri ve gerekli bilgi akışı yapılmış olur.

 

Yüz Tanıma Sistemleri Kullanma Avantajları Nelerdir?

Yüz tanıma sistemleri çok yönlü kullanım ihtiyaçlarına yanıt veren sistemler olmakla birlikte beraberinde birçok kullanım avantajlarını da getirirler. Özellikle yüksek güvenlik duvarı yapılandırması, geçiş kontrol mekanizmasının sağlamlaştırılması ve sürdürülebilir güvenlik mekanizmasının aktif edilmesi gibi avantajları bulunan yüz tanıma teknolojileri, yeni nesil güvenlik deneyimi vaat ederler. Tüm bunlar haricinde yüz tanıma sistemi kullanım avantajları kapsamında öne çıkan başlıklar şu şekilde detaylandırılabilir:

 

Kuvvetlendirilmiş Güvenlik Duvarı Yapılandırması

Güvenlik sistemleri için en önemli kullanım özelliği geçiş kontrol denetim mekanizması gibi süreçlerin yapılandırılmasıdır. Bu noktada, biyometrik tanıma altyapıları kullanılan alanın güvenliğini sağlamlaştıracak özellikler sağlarlar. Biyometrik sistemler özellikle, geçiş kontrol mekanizması dahilinde yetkilendirilmemiş profillerin mobilitesini istenilen alanlarda kısıtlayarak mevcut hareketlerin izlenmesine olanak verirler.

Çok Yönlü Entegrasyon Seçenekleri

Yüz tanıma altyapıları bir diğer önemli kullanım avantajı da kapsamlı entegrasyon seçenekleridir. Yapıları gereği biyometrik güvenlik sistemleri birçok bileşen ve donanımdan meydana gelir. Parmak izi tanımlama, hareket sensörleri ve diğer güvenlik kamerası altyapıları gibi parçaların her biri entegre bir şekilde çalışmaya uygundur. Böylelikle biyometrik güvenlik sisteminin önemli bir parçası olan yüz tanıma altyapısı da sistemin diğer parçaları ile entegre kullanılabilir.

 

İlgili Görseller