Menü

Sistem Entegrasyon Yazılımları

Sistem Entegrasyon Yazılımları
Sistem Entegrasyon Yazılımları

Sistem Entegrasyon Yazılımları Nedir?

Sistem entegrasyon yazılımları, zayıf akım güvenlik sistemlerinin her bir elemanının tek bir platformdan yönetilmesini sağlayan yazılımlardır. Bu yazılımlar, yangın alarm sistemleri, CCTV, bina otomasyon sistemleri, kartlı geçiş sistemleri gibi aslında birbirinden bağımsız da çalışabilen sistemleri entegre eder, birbiri ile uyumlu çalışır hale getirir.

Sistem entegrasyon yazılımı birden fazla sistemin bir araya getirilmesi ve tek bir sistem olarak çalışmasını sağlayan yazılımlardır. 

Sistem entegrasyonu ise çok geniş anlamda, farklı alt sistemleri yani bileşenleri tek ve daha bir büyük sisteme bağlayan bir süreçtir. Yazılım çözümleri ile ilgili olarak, sistem entegrasyonu, tüm bu bileşenlerin hepsinin işlevsel olarak birlikte çalışmasını sağlamak için çeşitli sistemlerin yazılımlarını birbirine bağlama süreci olarak tanımlanır.

Güvenlik sektöründe ise zayıf akım güvenlik sistemlerini oluşturan her bir paydaşın tek bir platformdan yönetilmesini ve tehlikelerin ortaya çıkmadan bertaraf edilmesini sağlayan yazılımlardır. Kuruluşların sistem entegrasyonunu kullanmasının ana nedeni, operasyonlarının verimliliğini ve kalitesini artırma istekleridir.

Bu yazılımlar sistemlerin işlevselliğini arttırabilmek için birçok alt sistem birbiri ile entegre olmaları gerektiği için geliştirilmişlerdir ve sistemler artık tasarlanırken kendi içlerinde çalışıp diğer sistemlerle de entegre olacak şekilde tasarlanıp geliştirilmektedir. Bu açıdan bakıldığında sistem entegrasyon yazılımları sistemler arası iş birliği için gereklidir.

 

Sistem Entegrasyon Yazılımları Nasıl Çalışır?

Sistem entegrasyon yazılımları ile bilgisayar ve yazılımlar üzerinden yönetilen sistemler, bütünleşik olarak çalışarak acil bir durumda sisteme alarm verip, acil durum senaryolarının bütünleşik durumda devreye alınması sağlarlar.  Bu acil durum yangın da olabilir, deprem de…

Farklı sistemlerin iş birliği içinde çalışmasını sağlayan sistem entegrasyon yazılımına bir yangın alarmının düşmesi durumunda;

  • Güvenlik kameralarına düşen görüntüler, yönetim ekranında açılır ve güvenlik odasına gönderilir.
  • Bina içindeki kartlı geçiş sistemine bağlı olan ve olağan zamanlarda kilitli olan kapılar, turnikeler ve bariyerler acil durum boyunca açık tutulurlar. Bu sayede binada olanların tahliyesi güvenli ve çabuk bir şekilde yapılabilir.
  • Bina otomasyon sistemine bağlı olan asansörler, yangın süresince kullanılmasının önüne geçmek için, en alt kata gönderilir ve kilitlenir.
  • Yangın alarmının geldiği kat/katlara göre özelleştirilmiş anons, acil anons sistemi aracılığıyla yapılır ve o katın tahliyesi gerçekleştirilir. 
  • Hava tahliye sistemleri devreye girerek, yangın katındaki temiz hava tahliye edilir ve yangının yayılmasının önüne geçilir.

Burada önemli olan nokta, sistemlerin birbirini tamamlayıcı şekilde çalışabilmesidir. Bunu da uygun bir sistem entegrasyon yazılımı sağlar. Eğer ayaklardan biri aksarsa, sistem görevinin tam anlamıyla yapamaz ve tehlike devam eder. Her şey yapılıp, tahliye sistemleri devreye alınamaz, temiz hava tahliye edilemezse yangın büyür ve yayılır, can veya mal kayıpları yaşanabilir.

Sistem entegrasyon yazılımları günümüzde daha da gelişen ve akıllı bina konseptine uygun hale gelen binaların acil durumlarda tek merkezden yönetimini sağlayarak tehlikelerin en az hasarla ortadan kaldırılmasını amaçlar. Bu nedenle her binanın ihtiyaç duyduğu sistem entegrasyon yazılımı o binaya özel olmalıdır, çözümler binanın özelliklerine göre sunulmalıdır.

 

Sistem Entegrasyon Yazılımları‘nın Kullanım Alanları Nelerdir?

Bir bulmacayı bir araya getirmek gibi olan sistem entegrasyonları, daha az efor sarf ederek, daha çok iş başarılmasını sağlar. Bu açıdan, sistem entegrasyon yazılımları özellikle yoğun insan sirkülasyonun olduğu binalarda kullanılmaktadır. Alışveriş merkezleri, iş merkezleri, plazalar, hastaneler, okullar, bankalar, finans kurumları,  büyük siteler, kamu binaları vb. acil bir durumda hayat kurtaracak sistemlerin birbiri ile entegre kullanımını sağlayan bu yazılımları kullanmalıdır.

Detaylı Bilgi ve Fiyat Teklifi İçin Sizi Arayalım