Menü

Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri

Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri
Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri

Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri Nedir?

Acil durum aydınlatma ve yönlendirme sistemleri; Türkiye’de binaların yangından korunması yönetmeliğince şart koşulan ve en başta gelen maddelerden biridir. Acil durum aydınlatma sistemleri; şehir şebekesinin ya da deprem ya da yangın gibi olağanüstü durumlarda binaların ve yapıların güvenlik amacı ile elektrik enerjisinin kesildiği, normal aydınlatmaların kullanılamadığı acil durumlarda otomatik olarak devreye giren ve yeterli aydınlatmayı sağlayan sistemlerdir.

Acil durum yönlendirmesi ise; birden fazla çıkışı olan büyük binalarda acil durum halinde ya da olası tehlikelerde çıkışlara kolay ve hızlı ulaşımın sağlanabilmesi için kullanılan acil durum yönlendirmeleridir. Acil durum aydınlatma ve yönlendirme sistemleri binalardaki can ve mal güvenliğinin en büyük sigortalarından biridir. Oldukça önemli olan ve her binada olması gereken bu sistemler hayati önem taşıyan sistemlerdir.

Bir bina da ya da herhangi bir alışveriş merkezinde meydana gelebilecek yangın ya da olası deprem durumlarında şebeke elektriğinin kesilmesi sebebi ile insanlar beklenmedik bir anda karanlık bir alanda kalmak zorunda kalabilirler.

Bu gibi acil durumlarda kargaşa ve panik yaşanmadan en yakın ve kolay yoldan insanların hızlıca güvenli bir bölgeye ulaştırmak için acil durum aydınlatma ve yönlendirme sistemlerinin tasarımı oldukça önem taşımaktadır.

 

Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri Nasıl Çalışır?

Bilindiği üzere aydınlatma; çevrenin ve nesnelerin görünebilmesi için ışık uygulanmasına verilen isimdir. Bunun diğer adı normal aydınlatmadır. Acil aydınlatma ise; normal aydınlatma armatürlerinin herhangi bir sebep nedeniyle devre dışı kalması gibi durumlarda devreye giren ve acil durum hallerinde insanların sağlıklı bir şekilde dışarıya çıkmalarını sağlayan aydınlatma türüdür.

Acil aydınlatma sistemleri iki amaç için kullanılmaktadır. Bunlardan ilki kaçış aydınlatması diğeri ise yedek aydınlatmadır. Kaçış aydınlatması; terör saldırısı, yangın ya da deprem gibi acil durumlarda binanın tahliye edilmesini sağlayan aydınlatmadır. Bu aydınlatma sistemleri kurtarma ekiplerinin binayı tarama işini kolaylaştırmaktadır.

Yedek aydınlatma sistemi ise; elektrik kesintileri gibi durumlarda ya da başka bir arıza anında aydınlatmanın yeterli olmasını ve güvenli bir seviyede tutulmasını sağlayan sistemlerdir. Acil aydınlatma ve yönlendirme sistemleri olası acil durumlarda güvenlik ve yangın söndürme ekipmanlarına kolaylıkla ulaşılmasını sağlayarak müdahale etmeyi kolaylaştırmaktadır.

Acil aydınlatma sistemleri pil destekli ya da bağımsız olarak çalışan ışık kaynaklarıdır. Aydınlatma sistemlerinde aydınlatmanın en önemli parçası olan armatürler kullanılmaktadır. Bunlar acil aydınlatma armatürleri ve acil yönlendirme armatürleri olarak ikiye ayrılmaktadır.

Acil aydınlatma armatürleri genellikle acil durumlarda ortamı aydınlatmak için kullanılırken, acil yönlendirme armatürleri ise genel olarak çıkış kapıları üzerinde monte edilerek kullanılmaktadır. Acil yönlendirme armatürleri üzerinde çıkışlar ile ilgili olarak işaretler bulunmakta ve ona göre yönlendirme yapmaktadır. Aydınlatma sistemini en önemli parçalarından olan armatürler yönetmeliğe uygun olarak bina içinde belirtilen alanlara usta eller tarafından monte edilmekte olup acil durumlarda devreye girmektedir.

Acil aydınlatma armatürleri normal kullanım özeliklerinin dışında enerji kesilmesi gibi durumlarda sahip olduğu acil aydınlatma kiti ile aydınlatmaya devam edebilen armatürlerdir.

 

Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri Kullanım Alanı Nedir?

Acil durum aydınlatma ve yönlendirme sistemleri acil durumlarda insanların can güvenliği için oldukça önemli olan sistemlerdir.  Bu sistemlerin kullanım alanları aşağıda detaylı olarak paylaşılmıştır.

 • Hastaneler
 • Yüksek ve Tehlikeli Binalar
 • Huzurevleri
 • Eğitim Kurumları
 • Otel ve Moteller
 • Penceresi Olmayan Binalar
 • Kullanıcı Yükünün 200’den Fazla Olduğu Bütün binalar
 • Yatakhaneler
 • Yurtlar
  Sunduğumuz Ürün ve Hizmetler

Detaylı Bilgi ve Fiyat Teklifi İçin Sizi Arayalım