Menü
Blog

İnovasyon Nedir? İnovasyon Ne Demek?

A+ A-

İnovasyon Nedir? İnovasyon Ne Demek?

Son dönemlerde sıklıkla karşılaştığınız bir kavram olan inovasyon, günlük dilde yenilik ve yenilikçilik anlamlarına gelir. “İnovasyon ne demek?” sorusunu yeni fikirlerin ticari bir faydaya dönüştürülme süreci olarak cevaplayabilirsiniz.

“İnovasyon nedir?” sorusunu ise bir ürünün üzerine yeni özellikler eklemek olarak tanımlayabilirsiniz. Kavram, bilim ve teknolojinin toplumsal ve ekonomik fayda sağlayacak şekilde yenilenmesi olarak detaylandırılır.

Bir ürün veya hizmeti geliştirmek amacıyla farklı fikirler üretmek anlamına gelen kavram, iş yöntemlerinin uygulanmasıyla hayata geçer. Teknik, ekonomik ve sosyal süreçlerin oluşturduğu bütündür.

İnovasyon, bir ülkenin sosyo-kültürel ve ekonomik olarak gelişmesini sağlar. Sürdürülebilir büyüme ve artan iş olanakları anlamına gelen inovasyon, etkin politikaların tasarlanmasını gerektirir.

Süreç, iki aşamadan meydana gelir. Birinci basamak, yeni ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkması; ikinci basamak ise bu fikirlerin ürün, hizmet ya da metotlar ile ticari bir dönüşüme girmesinden oluşur.

Bilginin üretilmesi ve yayılarak uygulanması süreçlerini kapsayan politika, kurumlar arası etkileşim ile sağlam temellere dayanır. Şeffaf ve açıklık ile ilerleyen inovasyon, yetenek ve başarı getirir.      

 

İnovasyon Türleri Nelerdir?

Sürekliliği sağlanan bir faaliyet olan inovasyon kavramı, yeni veya iyileştirilmiş ürün anlayışını benimser. Firmaya rekabet gücü kazandıracak olan fikir, hizmet ya da ürünler, doğru ve uygun yöntemlerle pazarlanır.

İnovasyon için gerekli olan en önemli faaliyetlerden birini Araştırma-Geliştirme aşaması oluşturur. Kavram; oluşturduğu değişim ve etkiye göre kategorize edilir. Denenmemiş fikirler sonucu ortaya çıkan atılımlar radikal; geliştirme ve iyileştirme sonucu meydana gelen çalışmalar ise artımsal inovasyon olarak adlandırılır.

21. yüzyılın gereklilikleri arasında olan kavramın devlet, firma ve kurumların önceliği olması gerekir. Çalışan ve işveren arasında karşılıklı fayda sağlayan süreç, ülkenin gelişimini doğrudan etkiler. Netser Grup olarak inovasyona dair gelişmeleri tkaip edip ürünlemizde huzurlarınıza sunmaktayız.

“İnovasyon çeşitleri nelerdir?” sorusu; pek çok sınıflandırmaya göre değişiklik gösterebilir. Bunlar sektör, firma ve alan odaklı şeklindedir. İnovasyon türleri temel olarak kendi içerisinde dört farklı çeşide ayrılır. Bunlar şu şekilde olmaktadır:

  • Ürün
  • Süreç
  • Pazarlama
  • Organizasyonel

 

Hizmet İnovasyonu

Bir işletme ya da kurumun yeni, farklı ve değer yaratan bir hizmet modeli sunması anlamına gelir. Bir firma, müşterilerine hizmet ve ürününü birlikte sunabileceği gibi ayrı ayrı da sağlayabilir.

Tamamen yeni bir hizmet üretimine dayanan süreç, var olanı yenilemeyi ya da güncellemeyi de kapsar. Hizmet inovasyonu; işletmenin yeni, faydalı ve radikal değişimler uygulayarak mekan, sunum ve ulaşılabilirlik yaklaşımlarını yeniden yorumlamasını içerir.

Gelişen çağın yarattığı ürünlerden etkili bir şekilde yararlanmasını sağlayan inovasyon çeşidinin amacı; rakipleri ile rekabet edebilmek ve yeni bir hizmet anlayışı sunarak sektörünün gelişmesini sağlamaktır.

Alıcılara fayda sağlayan yaratım sürecinin fark edilmesi ve değer görmesi zaman alır. Müşteriyi rahatlatmak ve hayatını kolaylaştırmak üzerine kurulu olan politika ile çeşitli firmalardan ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.         

 

Ürün İnovasyonu

Ürün inovasyonu; özellikleri, amaçları ve kullanım şekilleri güncellenmiş ya da tamamen yeni bir ürünün uygun pazarlara sunulması sürecine verilen isimdir. Ürünün teknik alt yapısında meydana gelen değişiklikler; kullanılan malzemeler, programlanma şeklinde oluşan yenilikler ve kullanım kolaylığı gibi geliştirmeleri içerir.

Ekonomik kalkınmanın itici güçlerinin başında gelen tür, önemli ve aktif ilerlemelere neden olur. Var olan bir ürünün özelliklerini olumlu yönde geliştirmeyi veya farklılaştırmayı da içerir.

Bir işletmenin ürününü rakiplerinden farklı özellikler ile yapılandırarak piyasaya sürmesidir. Müşteri odaklı bir çalışmayı savunan ürün inovasyonu, ihtiyaçları analiz eder. İncelemelerin sonucunun ürüne yansıtılması ile gerçekleşen süreç, fark yaratır.

İşletme ya da firmanın öne çıkmasını sağlayan aşama ile küçük ya da büyük ilerleme kaydedilir. 

 

Pazarlama İnovasyonu

Ürün veya hizmetlerin değişik ve yeni tasarımlar ile pazara sunulma sürecini kapsar. Pazarlama inovasyonu; ürünün dış yapısı ile pazardaki etkinliğinin artırılmasını sağlayan satış yöntemleri ile ilgilidir.

İşletme kurulmadan önce yapılan pazar araştırmaları ve hedef kitle analizi çalışmalarını kapsayan süreç, rekabet gücünün yükseltilmesini amaçlar. Ürünlere eklenen özellik ve işlevler, firmanın tercih edilmesini sağlar.

Ürün tasarımı ve paketlenmesi, konumlandırılması, satışı destekleyen promosyon ve fiyatlar ile ilgili stratejiler, pazarlama yöntemini kapsar. İşletmeler müşterilerin istek, ihtiyaç, sorun ve beklentilerine göre ürün ve hizmet tasarımı yapar.

Sürekli olarak pazarda oluşan değişiklikleri takip etmek ve müşterileri incelemek, yenilikleri tahmin etmek inovasyonun görevleri arasında yer alır. Süreç; tüketicinin satın alabileceği fiyatlarda ürün sunmayı ve pazarlama stratejileri geliştirmeyi de içerir.

Hedef kitlesini tanıyan bir firma, doğru yöntemler uygulayarak ürün ve hizmetlerinde yenilik oluşturup kar elde eder.    

 

Organizasyonel İnovasyon

Ürün ve hizmet gelişiminden ibaret olmayan inovasyon, iş modellerinin uygulanma biçimlerini de ilgilendirir. Sürecin içerisinde; mevcut pazar konumunu koruyabilmek ve rekabete ayak uydurmak yer alır.

İşletmenin ticari uygulamalarında, iş yeri organizasyon yapısında ya da dış ilişkilerde bulunan yöntem, örgütsel sistemlere yöneliktir. Yeni teknolojilerin ve yaratıcı kaynakların başarılı şekilde kullanılmasını sağlayan süreçte organizasyon yeteneği oldukça önemlidir.

Sürece çalışma ve iş organizasyonunda yenilenmeye gidilmesiyle birlikte uygulanabilir ve yenilikçi sistemlerin geliştirilmesi de dahildir. Değişim, gelişim ve yenilik işletmelerde başlar. Bu yüzden, organizasyonel oluşum, sürecin temelini oluşturur.

Mevcut yönetimlerin değiştirilmesi, geliştirilmesi ve farklılaştırılması adına yapılan çalışmalar organizasyon sürecinin içerisine girer. Ortaya atılan fikrin olgunlaşması, uygulanması ve adaptasyonunun sağlanması örgütsel sistemlerin gelişmesine yardımcı olur.

 

Sosyal İnovasyon

Kavram içerisinde; toplumsal sorunlara birbirinden farklı çözümler getiren yeni ve önemli derecede uygulanan güncel yaklaşımlar, girişimler, süreçler ve ürünler yer alır.

Toplumun yeteneklerini geliştirmek için sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar. İnsanların hayatında olumlu değişimler yaratmak, hayat kalitelerini ve refah düzeylerini yükseltmek için yapılan eylemlerdir.

Toplumu geliştiren çözümler sunan yönetim süreci, çeşitli alanları kapsar. Psikolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel katkılar sağlar. Bu faydaların sürdürülebilir olması için ürün ve hizmet gelişiminin desteklenmesi gerekir.

İnsan kaynaklarının gelişimine yardımcı olan yönetim şekli, eğitim sistemini de ele alır. İnsanlara ve toplumlara gerek kişisel gerekse de toplumsal sorunlar konusunda öneriler getiren faaliyetler bütününe verilen isimdir.   

 

Popüler İnovasyon Örnekleri Nelerdir?

İnovasyon örnekleri; ev ya da iş hayatı fark etmeksizin her alanda uygulanır. Piyasada bulunan birçok ürün ve hizmet, değişiklik ve yenilik anlamına gelir. Birbirinden farklı sektörlerde uygulanan çalışmalar, girişimlerin büyümesine yardımcı olur.

Örnekler, iş dünyasının gelişmesi ve büyümesini destekler. Yaratıcı çalışmalar, iş kurmak isteyenlerin vizyonunu geliştirirken rekabet gücünü de önemli ölçüde artırır. Dünya üzerinde yapılan örnekleri incelemek büyük bir önem taşır.

Var olan bir sorunu çözmek adına uygulanan akılcı ve yaratıcı çalışmalar, hayatı kolaylaştırır. Sektör ve alan bazlı örnekleri araştırıp inceledikten sonra kendinize uyumlayarak iş sürecinizi geliştirebilir ve rakiplerinizin bir adım önüne geçebilirsiniz. 

 

Ürün İnovasyonu Örnekleri Nelerdir?

Ürün inovasyonu örnekleri; uyumlu ekip çalışması, disiplin, kararlılık ve odaklanma gerektirir. Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan iyileştirmeler sonucunda ortaya faydalı ürünler çıkar.

Örnekler arasında teknolojinin desteğini alan akıllı cüzdan ilk sırada yer alır. GPS özelliği bulunan cüzdan, unutkanlığa ve hırsızlığa karşı önlem niteliğinde bir üründür. Bir yerde unuttuğunuz zaman yerini rahatlıkla belirleyebilirsiniz.

Çocukların MR makinesinden rahatsız olduğunu düşünen bir tasarımcı, özel bir ürün tasarlayarak onların sağlığını önemsediğini kanıtlamıştır.

Uyku, stres ve kaygı gibi sorunlar için üretilen gravity ağırlıklı battaniye, vücut ağırlığının %10’u kadardır. Kucaklanmış hissi yaratan ürün, serotonin ve melatonin seviyelerini artırır.

Microsoft, mouse tuşlarından sıkılan kullanıcılara etkili bir çözüm sunar. Dokunmatik fare üretimi ile hızlı ve pratik bir kullanım sağlayabilirsiniz.    

 

Hizmet İnovasyonu Örnekleri Nelerdir?

Bir işletme tarafından pazara sunulan ve kullanıcıya fayda sağlayan hizmetlerden oluşur. İşletme, yeni ve değişik bir hizmet sunabildiği gibi var olan uygulamaları güncelleyerek de piyasaya gönderebilir.

Hizmet inovasyonu örnekleri arasında; e-devlet uygulaması ilk sırada yer alır. Devlet dairesi ile ilgili işleri tek çatı altında toplayan uygulama, vatandaşların zamandan tasarruf etmesini sağlamaktadır.

İstediğiniz ürünü kısa sürede kapınıza getiren Getir uygulaması, yiyecekten içeceğe, temizlikten unlu mamullere kadar sayısız markayla tanışmanızı sağlar.

Netflix, dünya genelinde en sık kullanılan izleme platformlarından biridir. Kullanıcı deneyimini önemseyen hizmet, geçmişte ilk 1 ay ücretsiz üyelik imkanı tanımaktaydı.

Türkiye İş Bankası’nın mobil uygulaması İşcep, alanında ilk yerli hizmet olma yönüyle dikkat çeker. 2007 yılından itibaren kullanılan uygulama, bankacılık hizmetlerini pratik ve hızlı bir şekilde sunar.  

 

Pazarlama İnovasyonu Örnekleri Nelerdir?

Ürün ve hizmetler, ticari amaçlar ile piyasaya sunulmaktadır. Ürün ve hizmetlerin tasarımından pazarlama yöntemlerine kadar yapılan çalışmaları kapsar.

Pazarlama inovasyonu örnekleri arasında montaja hazır mobilya üretimiyle IKEA dikkat çeker. Firma, dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösterir. 2013 yılından itibaren artırılmış gerçeklik teknolojisi ile tüm ürünlere erişim imkanı sunar.

Apple, pazarlama inovasyonuna ait önemli bir örnektir. Uyguladığı pazarlama politikaları sayesinde tüketicilerin ilgisini her zaman üzerinde tutar. Ürünlerine verdiği isimler, stratejinin doğruluğunu kanıtlar niteliktedir.

Amerika’da uygulanmaya başlayan Black Friday, her yıl düzenli olarak organize edilir. Büyük indirimlerin uygulandığı gün sayesinde satış miktarları büyük oranda artar.

İlgili Görseller