Menü
Blog

Çok Hassas Hava Örneklemeli Duman Algılama Sistemi Nedir?

A+ A-

Klasik algılama yöntemlerinin (duman dedektörü, ısı dedektörü, kombine dedektör vb) yeterli olmadığı ve dumanın zamanında algılanmasında zorluk yaşanabileceği durumlarda tercih edilmelidir. Fabrika, yüksek tavanlı alışveriş merkezi holleri gibi alanlarda hava örnekleme sistemi kurulumu sayesinde daha hassas ve yüksek performanslı yangın algılama mümkündür. Sistem, hava örnekleme borularına çekilen ortam havasının lazer ışınları yardımıyla hava içindeki partiküllerin algılanması sonucu alarm verir.

İngilizcesi, Air Sampling Detection (ASD), Air Sampling Smoke Detection System(ASSD), High Sensitivity Smoke Detection(HSSD) olarak çevrilen bu algılama türü için de Türkçe’de de birden fazla şekilde adlandırılabilinir: Hava Örnekleme Sistemi, Hava Örneklemeli Duman Algılama, Aktif Hava Örneklemeli Duman Dedektörleri, Aktif Hava Emişli Sistemler, Çok Hassas Hava Çekmeli Duman Algılama Sistemi. Çok Hassas Hava Çekmeli Duman Algılama Sistemleri olarak da geçen hava örnekleme sisteminin başlıca uygulama alanları aşağıdaki şekildedir;

  1. Data center, IT ve bilgi işlem odaları,
  2. Soğuk hava depoları,
  3. Temiz odalar,
  4. Tavan yüksekliği yüksek olan hangar, depo, atrium, endüstriyel tesis gibi alanlardır.

EN 54-20 standardıyla ve TÜYAK Hava Çekmeli Duman Dedektörü Sistemleri Uygulama Kılavuzuna uygun olarak projelendirilmelidir. Amerika ‘da geçerli olan bu standardın muadili ise NFPA 72-2013 ed., Bölüm 17 ‘dir.  EN 54-20 ‘ye göre hava örneklemeli dedektörler üç sınıfa ayrılır:

Sınıf A: Çok Yüksek Hassasiyet

Sınıf B: Yüksek Hassasiyet

Sınıf C: Normal Hassasiyet

HSSD (High Sensitivity Smoke Detector) yani aktif hava emiş sistemlerinin kullanıldığı alanlar, çok geniş hacimlerden meydana geldiğinden dolayı yangın sonrası oluşabilecek duman uzun bir süre yoğunlaşamaz. Bu durumu ise, klasik algılama yöntemleriyle tespit etmek geç kalınmasına ve yangının büyümesine sebep olabilir. Bunu önlemek için, Sınıf A hassasiyete sahip hava çekmeli duman algılama cihazlarının tercih edilmesi önerilir. Genel kullanımlar haricinde, aşağıdaki gibi özel kullanımları da mevcuttur:

  • Oda içi koruma için asma tavan boşluğunda,
  • Yüksetilmiş döşeme altından kabin içlerinde,
  • Havalandırma kanalı içerisinde,
  • IT odalarına kabinet içlerinde,
  • Kablo tavaları ve tünellerinde.
İlgili Görseller