Menü
Blog

İletişim Nedir? İletişim Ne Demek?

A+ A-

İletişim Nedir? İletişim Ne Demek?

İletişim, hayatımızın odağındaki kavramların en başında gelir. Haliyle “İletişim nedir?” sorusu da günümüzün en büyük soru işaretleri arasında yerini alır. İletişim nedir sorusuna verilebilecek en kısa cevap “kaynak ve alıcı arasındaki mesaj iletme süreci” olacaktır.

Kaynak ve alıcı kavramlarının tam da bu noktada açıklanması faydalı olacaktır. Kaynak, mesajı ileten kişi; alıcı ise mesaja maruz kalan kişidir.

Kaynak mesajını iletirken alıcının herhangi bir konuda bilgi sahibi olmasını talep eder. Alıcının maruz kaldığı mesaj, eğer onda farklı bir bilinç düzeyine veya bir davranışa neden olabiliyorsa başarılı bir iletişim süreci tamamlanmış demektir.

 “İletişim ne demek?” sorusunun cevabına bu çerçevede tekrar bakacak olursak iletişim; kaynağın alıcıya yönlendirdiği ve karşılığında bir aksiyon aldığı süreçtir. İletişim, alıcıdan bir cevap alındığında tamamlanmış olur. Tek başına kaynağın mesajlar yönlendirmesi ve alıcının bu mesajlara hiçbir dönüt vermemesi “etkileşim” kavramı ile açıklanır.

Etkili İletişim Nedir?

Kaynak, mesajlarını ilettikten sonra alıcısında bir davranış veya tutum değişikliği görmek ister. Mesajlarının alıcı tarafından sorunsuz bir şekilde algılanmasını talep eden herkes “Etkili iletişim nedir?” sorusunun etrafında birleşir.

Etkili iletişim, verilen mesajın tek bir seferde alıcıya ulaşması ve alıcının bu mesajı kavraması olarak açıklanır. Etkili bir bilgi aktarma süreci, birçok unsurun aynı anda gerçekleşmesini gerektirir. Örneğin, verilen mesajın yaratıcı ve akılda kalacak bir şekilde iletilmesi gerekir. Bir diğer önemli unsur ise bilginin aktarıldığı ortamda hiçbir dikkat dağıtıcı unsurun olmaması şarttır.

İletişim Araçları Nelerdir?

“İletişim araçları nelerdir” sorusunun cevabı oldukça geniştir. Mesajın iletildiği her unsur esasında bir iletişim aracıdır. Bunlar, cep telefonundan tutun da kaynağın giydiği kıyafete kadar geniş bir yelpazede açıklanır.

“İletişimde kanal nedir?” sorusuna bu noktada açıklık getirilmesi gerekir. Kanal, mesajın iletildiği ortamdır. Bu ortamlar kitle iletişim araçları olabileceği gibi kişiye özel tasarlanmış alanlar da olabilir. Diyelim ki bir kurum içerisinde çalışanlara bilgilendirme yapılmak isteniyor. Her bir çalışana özel olarak tasarlanan broşürler de bir iletişim kanalı olabilir.

Günümüzde en çok kullanılan iletişim araçlarının başında televizyon, internet, gazete ve dergiler gelmektedir. Bu iletişim araçları; yazılı, sözel ve görsel mesajların iletildiği ortamlardır. Oysaki iletişim yalnızca bunlardan ibaret değildir. Mesajlar yalnızca okunmaz, görülmez veya dinlenmez.

İletişimin en önemli ögesi daha önce de dile getirildiği gibi mesajdır. Bilgi aktarma süreci içerisinde her şeyin bir iletişim aracı olabilme kapasitesi vardır. Örneğin, kaynağın mesaj iletirken giydiği gömlek veya en ufak el hareketi bile bir iletişim aracıdır.

İletişim Türleri Nelerdir?

İletişim, tek bir kavramla açıklanamayacak kadar uzun bir kavramdır. Bu kavramın yalnızca yazılı veya sözlü mesajlar olarak algılanmaması gerekir. “İletişim türleri nelerdir?” sorusunun cevabı oldukça uzundur.

Alıcıların mesajları en doğru şekilde anlamaları için farklı bilgi aktarma süreçleri kullanılır. Verilen mesajların en etkili biçimde karşı tarafa iletilmesi için farklı süreçlere başvurulur. Alıcının, sorunsuz bir şekilde mesajı algılayabileceği iletişim türünün seçilmesi kaynağın karına olacaktır.

Sözlü İletişim Nedir?

“Sözlü iletişim nedir?” sorusunun en kısa cevabı, alıcıya verilen mesajın yalnızca işitsel olarak iletilmesi şeklinde açıklığa kavuşturulabilir. Sözlü iletişim en önemli kuralı, alıcının mesajı duyar duymaz aklında kalmasıdır. Günümüzde birçok reklamda bu nedenle kafiyeli sloganlar kullanır.

Bu bilgi aktarma türünün iki önemli unsuru var. Birincisi, kaynağın alıcısını iyi tanıyarak bir mesaj çerçevesi oluşturmasıdır. Bir diğeri ise kaynağın kendisidir. Kaynak, sözlü iletişim sırasında kullandığı her cümleyi önceden tasarlamalı ve konuşurken asla takılmamalıdır.

Sözsüz İletişim Nedir?

Günümüzde yapılan birçok araştırma iletişimin %90’ının sözsüz iletişimle gerçekleştiğini ortaya koymuştur. “Sözsüz iletişim nedir?” sorusunun cevabı da bu nedenle oldukça geniş çerçevelidir.

Sözsüz bir şekilde gerçekleşen mesaj aktarma süreci, esasında iletişimin büyük bir çoğunluğunu oluşturur. Kaynağın mesajı aktarırken giydikleri, mimikleri ve el hareketleri aslında birer iletişim aracıdır.

Bir siyasetçinin konuşma yaparken giydiği gömleğin kollarını kıvırması bile karşı tarafa bir mesaj iletir. Bilgi aktarma süreci boyunca arka planda kullanılan renk geçişleri, duygu değişimi oluşturur. Bu nedenle, renkler de bir sözsüz iletişim unsurudur.

Görsel İletişim Nedir?

Günümüzde mesajların büyük bir çoğunluğu görseller ile aktarılır. Kullanılan bir sembol, işaret veya renk birden fazla anlamı aynı anda içerir.

“Görsel iletişim nedir?” sorusunun da cevabı bu nedenle geniş çerçevelidir. Bir mesajın akılda kalabilmesi, iki veya daha fazla unsurla desteklendiğinde mümkündür. Örneğin, bir reklam filmi aynı anda hem görsel hem işitsel hem de sözsüz iletişimi kullanır.

Görseller kullanılarak gerçekleştirilen mesaj iletme sürecine görsel iletişim denir. Afişler, broşürler, sosyal medya gönderileri ve billboardlar bu bilgi aktarma sürecinin birer örneğidir.

Yazılı İletişim Nedir?

“Yazılı iletişim nedir?” sorusu bilgi aktarma süreçleri içerisinde cevabı verilmesi en kolay olanıdır. Bir mesaj, yalnızca yazılı olarak alıcıya iletiliyorsa buna yazılı iletişim denir. Markaların sık sık gönderdiği SMS mesajları ve mailler bu türe verilebilecek örnekler arasındadır.

Kitle İletişimi Nedir?

Kitle iletişimi, iletişim türleri arasında kavram olarak en çok yanlış anlaşılanıdır. “Kitle iletişim nedir?” dendiğinde birçok insan, bir topluluğa hitap etmek olarak algılar. Oysaki kavramsal açıdan kitle iletişimi, çeşitli kitle iletişim araçları ile gerçekleşen bilgi aktarım süreci olarak açıklanır.

Kitle iletişimi, birden fazla kişinin aynı anda seyrettiği veya okuduğu araçlarla gerçekleşir. Televizyonda yayınlanan bir konuşma veya gazetedeki bir demeç, bu bilgi aktarım sürecinin bir örneğidir.

Marka İletişimi Nedir?

Günümüzde markaların hepsi tüketicileri ile birebir iletişim kurmak zorundalar. Markaların sundukları hizmet veya ürünlerin, daha fazla insan tarafından bilinmesi için dikkatli iletişim sürecinin yönetilmesi gerekir.

Bu çerçeveden bakıldığında “Marka iletişimi nedir?” sorusunun oldukça geniş kapsamlı olduğu fark edilecektir. Bir markanın kullandığı logo, slogan, ürün tanıtımlarının yapıldığı araçlardaki renkler, kurum içerisindeki ortam ve müşterilerle olan ilişki tarzı marka iletişiminin birer parçasıdır.

Kurumsal İletişim Nedir?

Kurumlar, esasında birer canlı organizmadır ve her canlı gibi iletişim kurmaya mecburdurlar. “Kurumsal iletişim nedir?” dendiğinde verilecek cevap, en az diğer iletişim türleri gibi geniş kapsamlıdır.

Bir kurumun; çalışanları, paydaşları, çevresi ve hizmet sunduğu kişilerle olan iletişimi kurumsal iletişimin bir parçasıdır. Kurumsal iletişim bir bütünlüktür. Kurumun, çalışanları ile kurduğu iletişim ve müşterileriyle kurduğu iletişim birbirinden farklı olamaz. Tüm kurumsal iletişim organlarında aynı tonunun kullanılması, kurumun istikrarlı bir yapıda olduğunun göstergesidir.

İletişim Sistemi Nedir?

Bilgi aktarma süreci, sistemsel bir yapıdır. “İletişim sistemi nedir?” sorusuna iletişim sürecinin tasarlandığı çerçeve olarak yanıt verilebilir. Kaynak, alıcı, mesaj ve kanal iletişim sisteminin birer parçasıdır.

İletişim Tasarımı Nedir?

“İletişim tasarımı nedir?” sorusu günümüzün en sık sorulan sorularından biridir. Daha önce de belirtildiği üzere iletişim, birçok unsura sahip olan dinamik bir yapıdır. Görsel, işitsel, yazılı ve sözsüz her unsurun bilgi aktarma sürecinde bir önemi vardır. Bilgi aktarma süreci boyunca kullanılacak olan her unsurun dikkatlice tasarlanması disiplinine iletişim tasarımı adı verilir.

İletişim Engelleri Nelerdir?

“İletişim engelleri nelerdir?” sorusuna verilebilecek birçok cevap vardır. İletişim süreçlerinin doğru bir şekilde ilerlemesine engel olan tüm unsurlara “gürültü” adı verilir. Kaynağın, bilgi aktarırken sesinin kısılmasında tutun da camın önünden geçen bir kediye kadar her şey, iletişim engelidir.

Bilgi aktarma sürecinde, alıcının dikkatini dağıtan ve mesajın algılanmasını engelleyen tüm unsurlar gürültü kaynağı olarak adlandırılır. Örneğin, internet üzerinden yapılan bir canlı yayında internetin yavaşlaması bir gürültü kaynağıdır. Bir diğer yandan, kaynağın konuşurken kullandığı yabancı sözcükler de birer gürültü kaynağı olarak ele alınabilir.

Bilgi aktarma sürecindeki bir diğer önemli engel ise alıcının o andaki fizyolojik ve psikolojik durumu olabilir. Alıcı, mesaja maruz kalırken karnı açsa veya susuzsa aklında sürekli bu fizyolojik ihtiyaçları olacaktır ve mesajı kavrayamayacaktır.

Tam olarak bu nedenle, bütün toplantı masalarında atıştırmalıklar ve içecekler bulundurulur. Buradaki amaç, alıcıların fizyolojik ihtiyaçlarını gidermeleri ve bilgi aktarma sürecine aktif bir şekilde katılabilmeleridir.

İletişimde Kodlama Nedir?

İletişimde kodlama son derece önemli bir konudur. “İletişimde kodlama nedir?” sorusunun cevabını bilen kaynak, başarılı bir bilgi aktarma sürecini tamamlar. Kodlama, verilmek istenen mesajın bir iletiye dönüştürülmesine denir. Alıcının tek seferde anlayacağı şekilde kodlanan ileti başarılı bir bilgi aktarma sürecinin ilk aşamasıdır.

İlgili Görseller