Menü

Data ve Network Sistemleri

Data ve Network Sistemleri
Data ve Network Sistemleri

Data ve Network Sistemleri Nedir?

Data ve network sistemleri bilgi ve sistem kaynaklarının farklı kullanıcılar tarafından paylaşıldığı, bir yerden bir yere veri aktarımını sağlayan iletişim sistemlerinin bütünüdür. Bu sistemler kablolu veya kablosuz olarak kaynak paylaşımının yanı sıra ağ haberleşmesini mümkün kılar. Data ve network sistemlerine yapılan yatırımlar bilişim ve güvenliği alanındaki en uzun ömürlü, verimli ve yatırımın karşılığını tam anlamıyla veren yatırımlardır. 

Data ve network sistemleri asıl olarak sistemleri internetteki verilerin saklanıp korunduğu bir depodur. Bilgisayardaki sistemlerle diğer sistemleri barındıran geniş bir serverdir.  Fiziksel olarak tüm verilerin depolandığı sürücü sistemi içinde bilgisayarı işleten sistemin odaları yer alır. Yangın söndürme alarmları, jeneratörler, güvenlik açıkları hep bu sunucu altında toplanır. Oluşabilecek durumları tehlike seviyelerine göre nitelendirip güvenlik altyapısı oluşturulur. Güvenlik altyapısının tek bir altyapı sistemi altında toplanması, acil durumlara tek elden müdahale edebilmeyi kolaylaştırır.

Data ve network sistemleri bir binada, kampüs veya şirkette birçok sistemin bağlı olduğu temel altyapıdır. Giderek daha fazla sistem ve uygulama veri ağına bağlı hale gelmektedir.

Bu sistemlerin kapsamında;

  • Yerel Alan Ağı
  • Geniş Alan Ağı
  • Veri Merkezi
  • Ağ Güvenliği
  • Ağ Optimizasyonu ve Yönetimi
  • VLAN, IP Adresi, Port Yapılandırma Veritabanı Tasarımı vardır.

Yerel alan ağı fiziksel olarak birbirine yakın ağların birbirine bağlantı kurmasını sağlayan ağ yapısıdır, birçok şirket veya evde kullanılan sistemdir.

Geniş alan ağları en geniş kapsamlı ağdır. Birden fazla cihazın birbiri ile bağlanmasını ve iletişim kurmasını sağlayan ağdır. Yerel olarak kurulan ağların birbirine bağlaması sağlayan en geniş ağ çeşididir. G Farklı LAN ağlarının birbirine bağlanmasıyla haberleşeme sağlayan büyük bir ağ oluşturur.

Veri merkezleri ticari barındırma sistemleri ve internet servis sağlayıcıları olarak 2 kategoriye ayrılır. Ticari özel barındırma sistemlerini şirketler bünyelerindeki iletişimin hızlı ve güvenli bir şekilde olması açısından tercih ederler. Bu sistem şirketlerin güvenlik sistemlerinin tek bir server altında toplanmasını sağlar. Bu sayede orunlara çabuk ve etkin çözümler üretilir. Web hosting servis sağlayıcıları ve hat bulundurma hizmeti şirketlerin en çok tercih ettiği hizmetler arasındadır.
İnternet servis sağlayıcıları ise, genellikle günlük ihtiyaçları için kullanılır. Fiber altyapı sayesinde internette güvenlik sorunu çözülür.

 

Data ve Network Sistemleri Nasıl Çalışır?

Sistemlerin hızlı ve verimli çalışması ise network kablolamaya bağlıdır. Eksik yapılan kablolama, daha büyük sorunların yaşanmasına neden olur. . Kablolama alt yapısı kurumların toplam network yatırımlarının yüzde 2’sini oluştururken, karşılaşılan network sorunlarının yüzde 80′ i yanlış uygulanmış kablolamadan kaynaklanmaktadır. Bu noktada devreye yapısal kablolama girmektedir. Yapısal kablolama network sisteminin en uzun süre kullanılan parçası olarak kabul edilir ve networklerin can damarı yapısal kablolama olarak tanımlanır.

Yapısal kablolama, ihtiyaç duyulan büyük veri iletişimini karşılamak için kablolama altyapısının standartlara uygun şekilde kurulması işlemidir. doğru yapılan bir yapısal kablolama, sistemlerin sorunsuz ve hızlı çalışmasını sağlar.

 

Data ve Network Sistemleri’nin Kullanım Alanları Nelerdir ?

Küçük işletmeler, büyük uluslararası şirketler, binalar, kampüsler, okullar ve veri merkezleri de dahil olmak data ve network sistemlerine her işletme ihtiyaç duyar. Bu nedenle bu sistemlerin kullanım alanı oldukça geniştir.
 

Detaylı Bilgi ve Fiyat Teklifi İçin Sizi Arayalım